Tijdelijke Psychosociale Thuisbegeleiding

Tijdelijke Psychosociale Thuisbegeleiding

De Brede Centrale Toegang (BCT) verzorgt de indicatiestelling vanuit de WMO voor Tijdelijke Psychosociale Thuisbegeleiding. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de uitvoerende instelling; het Leger des Heils.

Het gaat om gezinnen en individuen die door een opeenstapeling van problemen op meerdere leefgebieden tijdelijk (extra) ondersteuning nodig hebben.

Het doel van de begeleiding is voorkoming van verder regieverlies en om de mensen zelf op termijn weer de regie te laten voeren over hun huishouden.

Voor meer informatie over de Tijdelijke Psychosociale Thuisbegeleiding kunt u contact opnemen met het Leger des Heils (Telefoon: 088 0657132). Wilt u meer informatie over het indiceren van Tijdelijke Psychosociale Thuisbegeleiding dan kunt u contact opnemen met de Brede Centrale Toegang (Telefoon: 023 – 515 99 98).

Aanmeldformulier Tijdelijke Psychosociale Thuisbegeleiding