Ontregelde huishoudens

Psychosociale begeleiding ontregelde huishoudens.

Het Leger des Heils en Zorgbalans bieden Psychosociale begeleiding aan ontregelde huishoudens.

Vanaf 1 juli 2012 verzorgt de Brede Centrale Toegang (BCT) de indicatiestelling vanuit de WMO voor Psychosociale begeleiding aan ontregelde huishoudens. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de uitvoerende instellingen;  het Leger des Heils en Zorgbalans.

Het betreft huishoudens waar sprake is van problematiek op meerdere levensgebieden zoals ontregeld huishouden, opvoedingsproblematiek, schulden en vervuiling van de woning.

Het doel van de begeleiding is om de mensen zelf op termijn weer de regie te laten voeren over hun huishouden. Dit geldt voor zowel het individu als voor gezinnen.

Voor meer informatie over de Psychosociale begeleiding aan ontregelde huishoudens kunt u contact opnemen met het Leger des Heils (Telefoon: 023 - 537 82 99) en Zorgbalans (Telefoon: 023- 891 89 18, vragen naar  afdeling zorgbemiddeling).

Wilt u meer informatie over het indiceren van Psychosociale begeleiding ontregelde huishoudens dan kunt u kontakt opnemen met de Brede Centrale Toegang (Telefoon: 023 – 515 99 98).

Onderstaande link:  aanmeldformulier Psychosociale begeleiding ontregelde huishoudens.