Contactgegevens

Contact

Contactgegevens

Postadres
Postbus 5514
2000 GM Haarlem

BCT-loket Dak- en thuislozen
Bezoekadres: Wilhelminastraat 10, 2011 VM, Haarlem.
Openingstijden: 9.00 - 12.30 uur
Telefoon: 023 - 511 44 77
Email: bctkennemerland@vrk.nl

BCT Meldpunt Zorg & Overlast
Telefoon: 023 - 515 99 98
Email: ggdvangnet@vrk.nl

Psychosociale begeleiding ontregelde huishoudens
Indicatie:  
BCT telefoon: 023 - 515 99 98
Informatie begeleiding:
Telefoon Leger des Heils: 023 - 553 39 30
Telefoon Zorgbalans (vraag naar afdeling zorgbemiddeling) : 023 - 891 89 18

Klachten
De klachtenprocedure van de GGD Kennemerland geldt voor klachten over de behandeling door BCT-medewerkers en zorgcoördinatoren bij de GGD.
Klik hier voor de klachtenfolder van de GGD Kennemerland.

Klachten met betrekking tot beslissingen van het BCT-loket
Wanneer een cliënt het niet eens is met een beslissing van het BCT-loket kan deze zijn / haar bezwaar hiertegen schriftelijk kenbaar maken bij de coördinator van het BCT-loket: 
E-mailadres bctkennemerland@vrk.nl.
De coördinator BCT-loket, of diens vervanger, zal het bezwaar van de cliënt op de genomen beslissing met betrokkenen opnemen en vervolgens de cliënt van de uitkomst op de hoogte stellen.