Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Waarom is de BCT nodig?
De gemeente Haarlem wil goede opvang en hulpverlening realiseren voor dak- en thuislozen en andere sociaal kwetsbare mensen. Dit doet de gemeente samen met zorg- en dienstverlenende organisaties zoals:

 • GGD Kennemerland
 • Maatschappelijke opvangvoorzieningen
 • Brijder verslavingszorg
 • GGZinGeest.
 • HVO Querido

Het gaat veelal om mensen die moeite hebben de weg te vinden naar gespecialiseerde hulpverlening. Dit is beter te realiseren door gezamenlijk een (informatie)loket in te richten. Hier worden vragen en problemen geïnventariseerd voor doorverwijzing naar zorg- en dienstverlenende organisaties. > terug

Wie is verantwoordelijk voor de BCT?
De BCT is een publieke dienst vanGGD Kennemerland GGD Kennemerland (van de Veiligheidsregio Kennemerland / VRK).  > terug

Welke hulp hebben BCT-cliënten zoal nodig?
Er komen cliënten bij wie meerdere problemen tegelijkertijd spelen.
Zij:

 • hebben vaak hulp nodig bij het vinden van onderdak;
 • zijn aangewezen op (nood) opvangplekken van de gemeente Haarlem (via bijvoorbeeld HVO Querido);
 • hebben hulp nodig bij het verkrijgen van inkomen of oplossen van schuldproblemen.
 • Soms dreigen mensen hun huis te verliezen door schulden. Zij willen advies en ondersteuning om dit te voorkomen. > terug

Hoe aanmelden voor maatschappelijke opvang?
U kunt zich aanmelden bij de Brede Centrale Toegang voor een plaats in de maatschappelijke opvang. Om in aanmerking te komen voor maatschappelijke opvang moet u aantonen, dat u geen andere opvangmogelijkheid heeft. Weet u niet of u hiervoor in aanmerking komt of heeft u vragen, een medewerker van de BCT kan dit met u op een rij zetten. Van 9.00 - 12.00 uur kunt u terecht bij het loket van de BCT aan de Wilhelminastraat 10, 2011 VM te Haarlem.
Als u zich na 12.00 uur aan wil melden voor een plaats, dan kunt u zich melden bij de dagopvang/nachtopvang van HVO Querido, ook gevestigd aan de Wilhelminastraat 10.  > terug

Wat doet het OGGZ-team en welke hulpverleners zitten in dit team?
OGGZ betekent Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg. Het OGGZ-team houdt kantoor aan de Wilhelminastraat en werkt nauw samen met de BCT. Het team:

 • bezoekt cliënten op plekken waar zij zich begeven (thuis, op straat, in parken, opvanginstelling);
 • biedt cliënten met problemen op meerdere levensgebieden persoonlijke en maatschappelijke begeleiding;
 • werkt nauw samen met diverse reguliere zorg- en dienstverlenende instellingen zoals de Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en voorzieningen voor Maatschappelijke Opvang en maatschappelijke dienstverlening;
 • bestaat uit hulpverleners met diverse achtergrond zoals sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en maatschappelijk werkenden. > terug

Wat doet het Behandelteam (ACT+) en welke hulpverleners zitten in dit team?
Het Behandelteam GGZ inGeest en Brijder houdt kantoor in het gebouw aan de Wilhelminastraat 10 in Haarlem en werkt nauw samen met de BCT. Het team: >terug

 • behandelt zowel patiënten met psychiatrische als verslavingsproblemen. Deze patiënten hebben vaak tegelijkertijd last van problemen op verschillende levensgebieden;
 • begeleidt de patiënten langere tijd en zeer intensief;
 • bezoekt de patiënten actief op plekken waar zij zich begeven (thuis, op straat, in parken, opvanginstelling);
 • bestaat uit hulpverleners met diverse achtergrond zoals een een psychiater, een verslavingsarts, een psycholoog, een maatschappelijk werker, ambulant begeleiders verslavingszorg, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, ervaringesdeskundigen en een trajectbegeleider.
 • combineert de psychiatrische deskundigheid van GGZ inGeest en de expertise op het gebied van verslavingszorg van Brijder.

Zie ook: www.ggzingeest.nl en www.brijder.nl