Het hulpaanbod

Het hulpaanbod

Het BCT-loket geeft informatie en advies over onder andere:

  • voorzieningen voor dak- en thuislozenzorg (adressen en contactpersonen);

 

  • Damiate, verpleegkundige spreekuur voor onverzekerden en dak- en thuislozen; > meer

 

  • aanmelding voor de maatschappelijke opvang (MO);  > meer

 

  • Individueel traject  meer

 

  • aanvraag briefadres;  > meer

 

  • procedures en reglementen van de diverse voorzieningen;

 

  • WWB/WIJ-uitkering, zorgverzekering en ID. > meer

 

 

 

  • Collectieve ziektekostenverzekering > meer

 

 

  • Regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen > meer

 

  • Sociale Zaken en werkgelegenheid > meer

 

 • Schuldhulpverlening > meer