Informatie voor verwijzers

Briefadres

Indien u in aanmerking wilt komen voor een briefadres omdat u dakloos bent, kunt u zich melden bij het fysieke loket van de BCT aan de Wilhelminastraat 10 te Haarlem. 

Indien u inkomen heeft vanuit UWV of werk zal u geinformeerd worden over de mogelijkheden voor een aanvraag briefadres Loket in de Stad. De aanvraag kunt u indienen bij de BCT en zal worden beoordeeld door de gemeente Haarlem afdeling Burgerzaken. De gemeente onderzoekt of u daadwerkelijk dakloos bent en in aanmerking komt voor het briefadres. 

Indien u geen inkomen heeft kunt u een briefadres met een participatiewet ( bijstand) aanvragen. De BCT medewerker zal u aanmelden bij de piketmedewerker van de Socialedienst van de gemeente Haarlem. Zij zullen uw aanvraag in behandeling nemen.