Voor wie?

Voor wie?

De Brede Centrale Toegang (BCT) geeft advies, informatie en hulp aan dak- en thuislozen en andere sociaal kwetsbare mensen.

Het (fysieke) BCT-loket in de Raakspoort is voor dak- en thuislozen.

Naast de hulp- en dienstverlening vanuit het BCT-loket voor dak- en thuislozen, verschaft de BCT ook informatie aan mensen die:

  • dakloos dreigen te raken;
  • na ontslag uit een psychiatrische/verslavingskliniek of uit detentie (extra) steun nodig hebben;
  • Praktische ondersteuning.

De BCT helpt hen hun leven meer op de rails te krijgen.

Andere betrokkenen kunnen eveneens terecht bij de BCT zoals:

  • medewerkers van (gemeentelijke) diensten
  • hulpverleners
  • verwijzers voor Psychosociale begeleiding aan ontregelde huishoudens
  • familie of bekenden.